Inhoudsopgave test

INHOUDSOPGAVE

PROLOOG

De inhoud

De aanleiding

De methode

De structuur

De invulling

HOOFDSTUK □: DE VREEMDE LUS

1. Het unieke tragikomische bestaan

Zelfbewustzijn

Vervreemding

De verscheurde wereld

2. De kortste samenvattingen van de westerse wijsbegeerte

Bewustzijn, geest en ziel

Vijf krenkingen van het zelfbeeld

Hersenen
Ian McGilchrist

3. Eenheid in verscheidenheid: de vier kenwijzen

De wetenschappelijke wereld

Het standaardbeeld

Bewegingloze verplaatsing

De overgang van wetenschap in kunst

De wereld van de kunst

De overgang van kunst in wetenschap

De metakenwijze van de filosofie

Het einde van de filosofie

Het niet-kenbare, religie of mystiek

Hans Vaihingers filosofie van het alsof

4. De Prentententoonstelling

Georg Hegel, Martin Heidegger, Hans Jonas en Thomas Nagel

De mogelijkheden en prestaties van het vreemde-lusmodel

Vrije wil

De zin van het leven

Galilei en de Kerk

De flat earth beweging

Apologie voor de ziel als mogelijkheid

Ziel, DNA, crispr-cas9

Het godvormige gat

INTERMEZZO □:


Schrijvende denkers en denkende schrijvers

1. Arthur Schopenhauer, schrijvende denker

De wereld als wil en voorstelling

Schopenhauers ik, hier en nu

2 Pierre Teilhard de Chardin

3. Robert Musil, denkende schrijver

HOOFDSTUK I: HERSENEN EN BEWUSTZIJN

 1. De ware moraal
 2. De hersenen
 3. Recente opvattingen

Daniel Dennett

Alan Turing, de turingmachine en de turingtest

William Calvin

John Searle

Blindzicht en het gespleten brein

De Chinese kamer

Roger Penrose

Antonio Damasio

Steven Pinker

Jack Copeland

Douwe Draaisma

De artefacten

Shakey, Hilare en Genghis

Eliza, Alice en Shallow Red

Spraakherkenning

Kismet

Douglas Hofstadter

 1. Lichaam en geest
 2. De hersenen als darwinmachine

Erfelijkheid

Het on(der)bewuste

Complexiteit en zelforganisatie

 1. De koolmens

Wetware

 1. De kiezelmachine
 2. Toekomstperspectieven

Big Dog, Atlas, Ruscyborg

INTERMEZZO I

Over het hart en het hoofd als de zetel van gevoelens en gedachten
Leven, geest en elektriciteit

Evolutie, geest en bewustzijn

Bewustzijn, computers en robots

Neuronen en chips

HOOFDSTUK II: EINDTIJD OF WEDERGEBOORTE

 1. De eeuwwenden
De rechtlijnige voortgang en de golfbeweging van de tijd

Het einde

Het begin

De tussentijd

De kalender

Het tweede millennium

 1. Het fin de siècle 1900 en op weg naar het fin de millénaire
Schrijvers en geschriften uit het Interbellum

Oswald Spengler

José Ortega Gasset

Johan Huizinga

Sinclair Lewis
Adolf Hitler

 1. Fin de millénaire
Hoe de geschiedenis zich (niet) herhaalt

Populisme

Europa

Mythisch, religieus en geografisch Europa

Van sanitair naar milieu

De vierde huid

Wereldbevolking

Bruno Latours ‘grote ecologische oorlogsmuseum’

Het derde millennium

De groenhemden komen

De computersingulariteit

Alexander Flemings grappige ontdekking

Tenslotte?

Plan B

INTERMEZZO II

Schrijvers en geschriften uit het Interbellum

Oswald Spengler

De ondergang van het Avondland

Spenglers ‘theorie van alles’

Comparatieve geschiedenis

De strijd tussen de seksen

Nationaalsocialisme

José Ortega Gasset

Ik leef dus ik denk

De opstand van de massamens

Johan Huizinga

Herfsttij

Ortega en Spengler

In de schaduwen van morgen

Puerilisme

Nationalisme

De nadagen

Sinclair Lewis

Dat gebeurt hier niet

HOOFDSTUK III: CULTUURGESCHIEDENIS

 1. Wetenschappelijke kennis
 2. De culturele context

De Griekse Oudheid

Jodendom, christendom en islam

De Arabische wereld

De Middeleeuwen

Het Studium Generale

De Renaissance, de Verlichting, de Romantiek en daarna

India, China en Perzië

Conclusie

 1. De theorieën

De voorstellingen

Ruimte en tijd

Kracht en beweging

De wiskundige beschrijving

De hemelse symfonie

 1. De feiten
 2. Ruimte en tijd in de kunst

De ruimte

De tijd

INTERMEZZO III:

Modernen en postmodernen

Het modernisme volgens Stephen Toulmin

De Renaissance

De wetenschappelijke rationaliteit
De filosofische essayistiek

De Essays van Michel de Montaigne

Het hoofd en het hart

Zekerheid! Zekerheid!

HOOFDSTUK IV: DE VERLICHTING EN HET LICHT IN DE GOUDEN EEUW VAN DE NEDERLANDSE REPUBLIEK

1. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

2, De Radicale Hollandse Verlichting
Censuur
René Descartes en het cartesianusme
Baruch Spinoza en het spinozisme

3. Het wetenschappelijke wereldbeeld

Glas, lenzen, brillen en het oog

4. De Hollandse kijker of telescoop
Galileo Galilei

5. Meetkundige optica
Johannes Kepler
René Descartes
Christiaan Huygens
Isaac Newton, James Clerk Maxwell en Albert Einstein
Optische instrumenten

6. De microscoop
Antoni van Leeuwenhoek

Machten van tien

7. De schilderkunst

Perspectief
Camera obscura (en camera lucida)
De Caravaggio’s en het clair-obscur
Johannes Vermeer
Vermeer, Van Leeuwenhoek en Christiaan Huygens

8. De literatuur
Joost van den Vondel
Constantijn Huygens

Pieter Corneliszoon Hooft

9. De muziek

INTERMEZZO IV

1. Verlichting in de rest van Europa

Gottfried Wilhelm Leibniz

Philosophes en encyclopédistes

2. Romantische wetenschap

3. William Blake

HOOFDSTUK V: LITERATUUR EN ALCHEMIE

 1. De geschiedenis van de literatuur

De Homerische epen

Ilias

Odyssee

De Griekse tragedies

Vergilius’ Aeneis

2. De geschiedenis van de roman

De antieke roman

Arabische nachten

Dante Alighieri, Francesco Petrarca en Giovanni Boccaccio

Geoffrey Chaucer, Giovanni da Prato en François Rabelais

Miguel de Cervantes Saavedra

Laurence Sterne

Johann Wolfgang von Goethe

De moderne roman
James Joyce

De postmoderne roman

3. De alchemisten

4. Wetenschap en literatuur

De twee – of drie – culturen

Van Faust tot Strangelove

Van de Meester van Timon tot Arjillax

INTERMEZZO V

De invloed van de Griekse cultuur

HOOFDSTUK VI: DE KOSMISCHE SYMFONIE

1. Muziek en wiskunde

2. Prehistorie en Oudheid

Kosmische harmonie (1)

Atheense School

Late Oudheid

3. Middeleeuwen

Hymnen, psalmen, gregoriaans

Notenschrift

Eerste Renaissance, polyfonie

Wereldlijke en volksmuziek

Literatuur

4. Renaissance

De Nederlandse School

Madrigaal en opera

Kosmische harmonie (2)

Johannes Kepler

Robert Fludd

Athanasius Kircher

René Descartes, William Shakespeare

5. Verlichting

Isaac Newton, Robert Hooke

 1. Barok

Opera

Italië

Duitsland, Frankrijk

Engeland

Duitse Barok

Johann Sebastian Bach

Georg Friedrich Händel

7. Rococo en Classicisme (De Eerste Weense School)

Christoph von Gluck
Franz Joseph Haydn

Wolfgang Amadeus Mozart

Ludwig van Beethoven

8. Romantiek (en nationalisme)
Franz Peter Schubert
Robert Schumann
Johannes Brahms
Felix Mendelssohn Bartholdy
Hector Berlioz
Franz Liszt

Frédéric Chopin
Duits nationalisme
Richard Wagner

Gustav Mahler
Anton Bruckner
Hugo Wolf
Richard Strauss
Italiaans nationalisme
Gioacchino Rossini
Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini
Giuseppe Verdi
Giacomo Puccini

Frans nationalisme
Charles Gounod
César Franck
Camille Saint-Saëns
Georges Bizet
Gabriel Fauré
Claude Debussy
Maurice Ravel
Erik Satie

Russisch nationalisme
Mikhail Glinka
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
Aleksandr Borodin
Mili Balakirev
Modest Moessorgski
Nikolaj Rimski-Korsakov
Aleksandr Glazoenov
Aleksandr Skrjabin
Nationalisme elders in Europa
Bedřich Smetana
Antonín Dvořák
Leoš Janáček
Edvard Grieg
Jean Sibelius
Manuel de Falla

9. Modernisme, avant-garde en postmodernisme
In en rond Wenen
Arnold Schönberg en de Tweede Weense School
Alban Berg
Anton Webern
Béla Bartók

Carl Orff
Hanns Eisler
Kurt Weill
Ernst Krenek
Paul Hindemith
Milton Babbitt
Karlheinz Stockhausen
György Ligeti
Mauricio Kagel
Luigi Nono
Luciano Berio
John Cage
Wolfgang Rihm
Oost-Europa en Rusland
Igor Stravinsky
Sergej Prokofjev
Dmitri Sjostakovitsj
Galina Oestvolskaja
Sofja Goebajdoelina
Alfred Schnittke
Krzysztof Penderecki
Henryk Górecki
Arvo Pärt
In en rond Parijs – ‘Les Six’
Edgard Varèse
Arthur Honegger
Darius Milhaud
Francis Poulenc
Olivier Messiaen
Pierre Boulez
Iannis Xenakis

In en rond Engeland
Gustav Holst
Ralph Vaughan Williams
Benjamin Britten
In en rond de Verenigde Staten
Charles Ives
Aaron Copland
George Antheil
Samuel Barber
Philip Glass
Steve Reich
Terry Riley
John Adams
Tan Dun


10. Kosmische harmonie (3)

INTERMEZZO VI:

Averechte geschiedenis van de muziek

HOOFDSTUK VII: WETENSCHAPSFILOSOFIE

 1. Het denken over het denken

Thomas Hobbes

John Locke

George Berkeley

David Hume

Immanuel Kant

De voorkritische periode

De kritische periode

De nakritische periode

Kant en Goethe

Friedrich Schiller

 1. De twintigste eeuw

De Wiener Kreis

Ludwig Wittgenstein

Het onzegbare

Ludwig Boltzmanns vectorruimte

Lev Tolstojs ‘kleine evangelie

Filosofische onderzoekingen

Bertrand Russell

De Frankfurter Schule

Karl Popper

Thomas Kuhn

Paul Feyerabend en Imre Lakatos

Bruno Latour

Wetenschap en waarheid

INTERMEZZO VII

Het laboratorium van de moraal

Schoonheid zal de wereld redden

HOOFDSTUK VIII: DE MENSWETENSCHAPPEN

1. Hermeneutiek en Verstehen

De geesteswetenschappen

Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Heinrich Rickert en Ernst Cassirer Hans-Georg Gadamer

Martin Heidegger

De sociale wetenschappen

Auguste Comte

Émile Durkheim

John Stuart Mill

Max Weber

De economie

Adam Smith

Karl Marx

Het structuralisme en het existentialisme

2. Friedrich Nietzsche en de tragische cultuur

Centauren baren

IJs en gladheid

Dionysus, Apollo en Socrates

Janus en de eeuwige terugkeer

Masker zonder knipoog

Nietzsches erfenis

 1. Nietzsches lichaam
 2. Richard Rorty’s pragmatisme

INTERMEZZO VIII

Een persoonlijke ode aan de ambachtsman, de homo faber.

HOOFDSTUK IX: SERENDIPITEIT

 1. Dadaïsme en postmodernisme

Dada

De naam

De optredens

De afloop

Toeval

Dada in Nederland

Neodada

 1. Serendipiteit
Natuur- en scheikunde

Kwantumtheorie

Röntgenstraling

Het nevelvat of de Wilson-kamer

Natuurlijke radioactiviteit

Kernsplijting

Antiklop en cfk’s

Chromatografie

Geologie

Biochemie, moleculaire biologie, gen- of biotechnologie

De dubbele helix

De genetische vingerafdruk

Geneeskunde

Kraamvrouwenkoorts

Aids

Mens- en geesteswetenschappen

Sociologie

Wetenschapsfilosofie

 1. Zeven jongens en een oude schuit
 2. Wetenschappelijke publicaties en serendipiteit

INTERMEZZO IX

De universiteiten en de markt: dan liever de gifbeker

Napoleon en de Franse ‘Grandes Écoles’

Wilhelm von Humboldt en de Duitse ‘Bildung’

De Tweede Gouden Eeuw in Nederland

HOOFDSTUK X: ETHISCHE DILEMMA’S IN EEN WETENSCHAPPELIJKE WERELD

 1. Natuurlijke en kunstmatige scenario’s
 2. De techniek
De nieuwe messias
Het Klaus Mann-dilemma

De mythe van de machine

 1. De bio-industrie
Kunstmatige selectie
Genetische modificatie

Horizontale genenoverdracht

Klonen

 1. De farmaceutische geneeskunde
Penicilline

Gentherapie

Sociale geneeskunde

 1. De heroïsche geneeskunde

Een sprookje van de moderne tijd

 1. De chemie van het gevoel

HOOFDSTUK XI: DE MODERNE NATUURKUNDIGE THEORIEËN

 1. Van determinisme naar chaostheorie
  De chaostheorie
 2. Van determinisme naar kwantumtheorie

Elektriciteit en magnetisme

Warmteleer of thermodynamica
Geschiedenis
Mythe en kunst
Godsdienst
Alchemie
Warmte, techniek en wetenschap
Filosofie, flogiston en de calorische theorie
Warmte en wiskunde
Statistische thermodynamica
Nogmaals de vier hoofdwetten van de thermodynamica

De kwantumtheorie

 1. Ruimte, tijd en relativiteit

Speciale relativiteitstheorie: tennissen in Einsteins hogesnelheidstrein

Tijdruimte

Wederkerigheid

E=mc2

Algemene relativiteitstheorie: gewichtloos en jong in de ruimte

Platlanders

De meetkunde van de vierdimensionale ruimte

De tweelingparadox

Zwarte gaten, wormgaten en de oerknal

INTERMEZZO XI

Natuurkundigen en filosofen

Het empirisme voorbij

Inductie versus deductie

Positivisme versus realisme

De wetenschap als deelbeschrijving

Niels Bohr en complementariteit

Kwantumtheorie en bewustzijn

Ettore Majorana’s neutrino

HOOFDSTUK XII: OVER DE GRENZEN VAN DE REDE

1. Vooraf

2. Hoe wij denken
Analogiseren en catalogiseren
Schuiven, glijden en springen

3. Waanzin: een zeer korte inleiding

Introductie
Wat is waanzin?
Geschiedenis
Psychoanalyse
Medische revolutie
DSM

4. De omgekeerde wereld


5. Het narrenschip

6. Archimedes’ waanzinnige meesterbrein

7. De wanen van wijlen dris. Piet Vroon, psycholoog

8. Het waanland Xamara

 1. Droomtijd

INTERMEZZO XII

De tocht van de Argonauten
Apollonius van Rhodos
Het gedicht
Euripides’ waanzin van
Medea

HOOFDSTUK XIII: DE TRIP NAAR HET MORGENLAND

1. De Uk

2. De woongroep

3. De wiet

4. De trip

5. Het vertrek

6. Zeeland

7. Parijs

8. Amsterdam

9. De tovenaarsleerling

10. De magical mystery tour

11. De oorlog

12. Seksualiteit

13. Het leger

14. Het grachtenhuis

15. De Middellandse Zee

16. Het einde

17. De vreemde lus

EPILOOG

NAMENREGISTER